Trắc nghiệm Phản xạ toàn phần có đáp án (Nhận biết)

  • 2783 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng:

Xem đáp án

Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Điều kiện cần để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Điều kiện đẻ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần:

-  Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn: n2<n1

- Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn: iigh

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D - sai vì: Sin góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường kém chiết quang với môi trường chiết quang hơn chứ không phải góc giới hạn phản xạ toàn phần.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Với hiện tượng phản xạ toàn phần, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

A, C, D – đúng

B – sai vì: Sin góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường kém chiết quang hơn với môi trường chiết quang hơn: sinigh=n2n1 chứ không phải góc giới hạn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chiếu một chùm tia sáng tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. Khi xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì:

Xem đáp án

Khi xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì không còn tia khúc xạ (hay tia khúc xạ bị triệt tiêu) và cường độ của chùm tia phản xạ bằng cường độ chùm tia tới.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận