Trắc nghiệm Phản xạ toàn phần có đáp án (Thông hiểu)

  • 2666 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ benzen có chiết suất n=1,5 sang không khí.

Xem đáp án

Ta có, góc giới hạn được xác định:

sinigh=n2n1=11,5=23igh=41,80

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Khi chiếu tia sáng từ môi trường trong suốt có chiết suốt n=2 ra ngoài không khí thì góc giới hạn phản xạ toàn phần bằng:

Xem đáp án

Góc giới hạn phản xạ toàn phần hay góc tới giới hạn được tính theo công thức sau:

sinigh=n2n1=12igh=300

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nước có chiết suất 1,33. Chiếu ánh sáng từ nước ra ngoài không khí, góc có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là:

Xem đáp án

Điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần là:

n2<n1iigh

Góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bởi công thức:

sinigh=n2n1=11,33igh=48045'

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận