Trắc nghiệm Thấu kính có đáp án (Nhận biết)

  • 2842 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thấu kính phân kì là:

Xem đáp án

Thấu kính phân kì là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi hai mặt cầu lõm hoặc một mặt phẳng và một mặt lõm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Thấu kính hội tụ là:

Xem đáp án

Thấu kính hội tụ là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi hai mặt cầu lồi hoặc một mặt phẳng và một mặt lồi.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Khi nói về đường đi của một tia sáng qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D - sai vì: Tia sáng song song với trục chính cho tia ló (hoặc đường kéo dài) qua tiêu điểm ảnh chính.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Khi nói về đường đi của tia sáng qua thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D - sai vì: Tia sáng đi song song với trục chính thì tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính của thấu kính

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Ảnh của vật thật qua thấu kính phân kì là

Xem đáp án

Vật thật qua thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận