Trắc nghiệm Thấu kính có đáp án (Thông hiểu)

  • 2707 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một học sinh đeo kính cận có độ tụ D=-2dp. Tiêu cự của thấu kính này là:

Xem đáp án

Ta có: D=1ff=1D=12=0,5m

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho một thấu kính L có độ tụ D=5điôp. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh tạo bởi một vật AB cao 2cm, vuông góc với trục chính. Cho biết: AB là vật thật, cách L là 10cm:

Xem đáp án


Câu 4:

Đặt vật sáng phẳng, nhỏ trước thấu kính phân kì tiêu cự f=-10cm, cách thấu kính d=20cm. Ảnh thu được:

Xem đáp án


Câu 5:

Đặt vật sáng cao 2cm trước thấu kính phân kì có tiêu cự -12cm, cách thấu kính một đoạn 12cm. Ảnh của vật qua thấu kính là:

Xem đáp án

Ta có:

+ Thấu kính phân kì luôn có vật thật cho ảnh ảo nhỏ hơn vật

+ Áp dụng công thức thấu kính: 1f=1d+1d'112=112+1dd=6cm

+ Độ phóng đại ảnh: k=d'd=A'B'AB612=A'B'ABA'B'=AB2=1cm

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận