Dạng 7. Rút gọn biểu thức và chứng minh đẳng thức lượng giác

  • 976 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Biểu thức đơn giản của K = (1 – sin2 x)cot2 x + (1 – cot2 x)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

K = (1 – sin2 x)cot2 x + (1 – cot2 x) = cot2 x – sin2 x.cot2 x + 1 – cot2 x

=sin2x.cos2xsin2x+1 = – cos2 x + 1 = sin2 x.


Câu 3:

Rút gọn biểu thức M = cos απ2 + sin (α π) ta được

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

M = cos απ2 + sin (α π) = cos π2α  sin α = sin α sin α = 0.


Câu 5:

Đơn giản biểu thức Q = sin4 x – cos4 x + 2cos2 x, ta có Q bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có:

Q = sin4 x – cos4 x + 2cos2 x = (sin2 x – cos2 x)( sin2 x + cos2 x) + 2cos2 x

    = sin2 x – cos2 x + 2cos2 x = sin2 x + cos2 x = 1.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận