Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1: Tổng các góc của một tam giác có đáp án

  • 624 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC có A^=35° ,B^=45°. Số đo góc C là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Media VietJack

Xét tam giác ABC có: A^+B^+C^=180° ( định lí tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra C^=180°A^B^

Mà A︿=35°,B︿=45°

Do đó C︿=180°35°45°=100°

Vậy số đo góc C là 100°.


Câu 2:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Số đo x là bao nhiêu và tam giác ABC là tam giác gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Xét tam giác ABC có: x + 2x + 60° =180° (tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra 3x = 180° – 60°

Hay 3x = 120°

Do đó x = 120° : 3 = 40°

Vậy x = 40°.         

Khi đó B^=x=40°,C^=2x=80°

Ta có: 40° < 60° < 80° < 90°

Nên ba góc của tam giác ABC đều là góc nhọn.

Do đó tam giác ABC là tam giác nhọn.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 3:

Để mỗi khi mưa, nước mưa có thể thoát xuống kịp thì người ta thường lợp mái tôn có độ dốc hai bên đều tạo với phương nằm ngang một góc bằng nhau có số đo từ 15° đến 20°.

Một nhà thiết kế nhà đã thiết kế hai bên mái nhà tạo với nhau một góc 146°. Hỏi độ dốc của mái nhà là bao nhiêu và mái nhà được thiết kế như vậy đã thỏa mãn độ dốc để nước mưa kịp thoát chưa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta vẽ tam giác ABC có A^=146°,B^=C^ như hình vẽ để mô tả mái nhà mà nhà thiết kế đã vẽ.

Media VietJack

Xét tam giác ABC có A^+B^+C^=180° (định lí tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra B^+C^=180°A^

A^=146°,B^=C^ nên B^+B^=180°146°

Hay 2B^=34° 

Suy ra B^=17° 

Ta có: 15° < 17° < 20°

Do đó độ dốc của mái nhà là 17° và thỏa mãn yêu cầu về độ dốc.


Câu 4:

Cho tam giác MNP vuông tại P. Kết luận nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

Vì tam giác MNP vuông tại P nên NPM^=90°. Do đó phương án C là đúng.

Xét tam giác MNP vuông tại P ta có: M^+N^=90° (trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau). Do đó phương án A là đúng.

Suy ra M︿=90°N︿. Do đó phương án D là đúng.

Vậy kết luận phương án B với ︿N︿=90° là sai.


Câu 5:

Cho tam giác ABC có A^=67°,B^C^=29°. Số đo góc B và C lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

Xét tam giác ABC có A^+B^+C^=180° (định lí tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra B^+C^=180°A^ 

Hay B^+C^=180°67°=113° 

Mặt khác B^C^=29° 

Suy ra B^=113°+29°2=71°,C^=113°B^=113°71°=42° 

Vậy số đo góc B và C lần lượt là 71° và 42°.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận