Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh có đáp án

  • 644 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Số đo của BAC^ trong hình vẽ trên bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì AH  BC nên AHB^=AHC^=90°

Xét DABH và DACH có:

AHB^=AHC^=90° (chứng minh trên),

AB = AC (giả thiết),

AH là cạnh chung

Do đó ABH = ACH (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Suy ra BAH^=CAH^ (cặp góc tương ứng)

BAH^=40° nên CAH^=40°

Ta có  BAC^=BAH^+CAH^ 

Suy ra BAC^=40°+40°=80°

Vậy số đo góc BAC là 80°.


Câu 2:

Xét bài toán “IAB và IAC có AB = AC, IB = IC (điểm I nằm ngoài tam giác ABC). Chứng minh rằng AIB^=AIC^.”

Cho các câu sau:

(1) “AB = AC (giả thiết),

IB = IC (giả thiết),

IA là cạnh chung”;

(2) “Suy ra IAB = IAC (c.c.c)”;

(3) “Do đó AIB^=AIC^ (hai góc tương ứng)”;

(4) “Xét IAB và IAC có:”.

Hãy sắp xếp một cách hợp lí các câu trên để giải bài toán.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta đi chứng minh AIB^=AIC^ như sau:

Media VietJack

Xét IAB và IAC có:

AB = AC (giả thiết),

IB = IC (giả thiết),

IA là cạnh chung;

Suy ra IAB = IAC (c.c.c);

Do đó AIB^=AIC^ (hai góc tương ứng).

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xét tam giác ABC và tam giác CDA có:

AB = AD, BC = DC, AC là cạnh chung

Suy ra ABC = ADC (c.c.c)

Vậy ABC = ADC hay ta có thể kí hiệu ACB = ACD hoặc BCA = DCA.

Do đó ta chọn phương án A.


Câu 4:

Cho tam giác ABC có AB = AC, I là trung điểm của BC. Biết ABC^=80°, số đo của CAI^ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Media VietJack

Xét tam giác ABI và tam giác ACI có:

AB = AC (giả thiết),

IB = IC (do I là trung điểm của BC),

AI là cạnh chung

Do đó ABI = ACI (c.c.c)

Suy ra BAI^=CAI^,AIB^=AIC^,ABI^=ACI^ (các cặp góc tương ứng)

ABI^=80° nên ACI^=80°

Ta có: AIB^+AIC^=180° (hai góc kề bù)

Nên AIB^=AIC^=180°2=90°

Do đó tam giác ACI vuông tại I

Khi đó ACI^+CAI^=90° (trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau)

Suy ra CAI^=90°ACI^=90°80°=10°.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 5:

Cho hình vẽ bên dưới:

Media VietJack

Số đo góc M và độ dài cạnh MN lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Xét tam giác ABC và tam giác MNP có:

AB = MN, BC = NP, AC = MP (giả thiết)

Suy ra ABC = MNP (c.c.c)

Do đó MN = BA = 5 cm (hai cạnh tương ứng) và M^=A^ (hai góc tương ứng)

Xét tam giác BCA có: B^+C^+A^=180°(định lí tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra A^=180°B^C^

Hay A^=180°45°60°=75°

Do đó M^=75°

Vậy M^=75° và MN = 5 cm.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hiền Phan Thị Thu

good job

Bình luận


Bình luận