Trắc nghiệm Tụ điện có đáp án (Thông hiểu)

  • 2339 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Sau khi được nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng:

Xem đáp án

Đáp án D

Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng và năng lượng này là năng lượng của điện trường trong tụ điện.


Câu 4:

Fara là điện dung của một tụ điện mà:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có, điện dung có đơn vị: 1C/1V = F (Fara)

Fara là điện dung của một tụ điện mà giữa hai bản tụ có hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1C


Câu 5:

Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

Điện dung của tụ điện: C=εS9.109.4π.d

⇒ Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào:

- Khoảng cách giữa hai bản tụ điện (d)

- Diện đối diện giữa hai bản tụ (S)

- Điện môi giữa hai bản tụ (ε)

Mà không phụ thuộc vào bản chất của hai bản tụ điện


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trang Nguyễn
14:06 - 15/08/2022

câu 6 này phải là D chứ ?