Trắc nghiệm Từ thông – Hiện tượng cảm ứng điện từ có đáp án (Nhận Biết)

  • 2901 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Đơn vị của từ thông là?

Xem đáp án

Đáp án C

Đơn vị của từ thông: Wb (vêbe)


Câu 3:

Chọn một đáp án sai khi nói về dòng điện Fu-cô:

Xem đáp án

A, C, D- đúng

B- sai vì: chiều của dòng điện Fu-cô không được xác định bằng định luật Jun-lenxơ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+ Dòng điện xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng

+ Từ thông qua một diện tích S:

A- sai vì khi khung quay quanh trục song song với các đường cảm ứng từ thì từ thông qua khung dây luôn bằng 0 nên không có dòng điện cảm ứng

B, C, D - đúng


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng về định luật Lenxơ?

Xem đáp án

Đáp án D

Định luật lenxơ về chiều dòng điện cảm ứng:

Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận