Trắc nghiệm Từ thông – Hiện tượng cảm ứng điện từ có đáp án (Nhận Biết)

  • 3588 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Đơn vị của từ thông là?

Xem đáp án

Đáp án C

Đơn vị của từ thông: Wb (vêbe)


Câu 3:

Chọn một đáp án sai khi nói về dòng điện Fu-cô:

Xem đáp án

A, C, D- đúng

B- sai vì: chiều của dòng điện Fu-cô không được xác định bằng định luật Jun-lenxơ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+ Dòng điện xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng

+ Từ thông qua một diện tích S:

A- sai vì khi khung quay quanh trục song song với các đường cảm ứng từ thì từ thông qua khung dây luôn bằng 0 nên không có dòng điện cảm ứng

B, C, D - đúng


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng về định luật Lenxơ?

Xem đáp án

Đáp án D

Định luật lenxơ về chiều dòng điện cảm ứng:

Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận