Trắc nghiệm Từ trường có đáp án (Nhận biết)

  • 5460 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Từ trường là:

Xem đáp án

Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động. Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Từ trường đều là từ trường có:

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai vì: hạt mang điện đứng yên đặt trong từ trường không chịu tác dụng lực từ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Từ trường đều là:

Xem đáp án

Một từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau gọi là từ trường đều

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Từ phổ là:

Xem đáp án

- Từ phổ:

+ Dùng mạt sắt rắc đều lên một tấm kính đặt trên nam châm, gõ nhẹ tấm kính ta nhận được từ phổ của nam châm.

+ Hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tính chất cơ bản của từ trường là:

Xem đáp án

Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động. Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó.

Tính chất cơ bản của từ trường là: gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính (nam châm, dòng điện) đặt trong đó

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận