Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 2 (có đáp án): Thuyết electron và định luật bảo toàn điện tích

  • 4505 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nguyên tử gồm có:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Mọi nguyên tử gồm có:

- Hạt nhân ở trung tâm mang điện tích dương, notrơn không mang điện

-Lớp vỏ các electron mang điện tích âm, chuyển động xung quanh hạt nhân.


Câu 2:

Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có, mọi nguyên tử gồm có:

-Hạt nhân ở trung tâm mang điện tích dương, notrơn không mang điện

-Lớp vỏ các electron mang điện tích âm, chuyển động xung quanh hạt nhân


Câu 3:

Chọn câu sai?

Hạt nhân của một nguyên tử:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

A, B, C - đúng

D - sai vì hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương


Câu 4:

Chọn câu đúng?

Hạt nhân của một nguyên tử:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

A – đúng

B, C – sai vì: Hạt nhân mang điện tích dương

D - sai vì: Kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử


Câu 5:

Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Một nguyên tử ở trạng thái trung hòa về điện khi số proton bằng số electron


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận