Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 3 (có đáp án): Điện trường

  • 4758 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điện trường là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và truyền tương tác điện


Câu 2:

Điện trường là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có: Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và truyền tương tác điện

Phương án C đúng


Câu 3:

Biểu hiện của điện trường là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Biểu hiện của điện trường là lực điện


Câu 4:

Cường độ điện trường là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Cường độ điện trường là đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của điện trường tại một điểm


Câu 5:

Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Minh Thảo

Bình luận


Bình luận

Trí Phạm Anh Hải
22:52 - 26/12/2020

Câu 17: Đáp án là A
Vì q >0 nên vector F cùng hướng với vector E