Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 31 (có đáp án) : Mắt – Các tật của mắt và cách khắc phục

  • 2513 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cấu tạo quang học của mắt từ ngoài vào trong gồm:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Cấu tạo quang học của mắt từ ngoài vào trong gồm: giác mạc, thủy dịch, lòng đen (con ngươi), thể thủy tinh, dịch thủy tinh, võng mạc


Câu 2:

Cấu tạo quang học của mắt gồm:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Cấu tạo quang học của mắt từ ngoài vào trong gồm: giác mạc, thủy dịch, lòng đen (con ngươi), thể thủy tinh, dịch thủy tin, võng mạc


Câu 3:

Khi nói về sự điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

A - sai vì không phải lúc nào mắt cũng có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt

B - sai vì khi nhìn các vật ở xa trên trục của mắt, cơ vòng dãn ra và thủy tinh thể tự xẹp xuống

C - đúng

D - sai vì khi nhìn vật ở gần mắt hơn thì các cơ vòng co lại làm độ cong của thủy tinh thể tăng lên


Câu 4:

Khi nói về sự điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

A - đúng vì không phải lúc nào mắt cũng có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt

B - sai vì khi nhìn các vật ở xa trên trục của mắt, cơ vòng dãn ra và thủy tinh thể tự xẹp xuống

C – đúng

D - đúng vì khi nhìn vật ở gần mắt hơn thì các cơ vòng co lại làm độ cong của thủy tinh thể tăng lên


Câu 5:

Để quan sát rõ các vật thì mắt phải điều tiết sao cho:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Để quan sát rõ các vật thì mắt phải điều tiết sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Khôi Trần
09:22 - 06/05/2022

Câu 20 bị lỗi nha bạn. Đáp án đúng là Võng mạc, giải thích cũng là võng mạc nhưng đáp án hệ thống chọn lại là thể thuỷ tinh

Hê hê hê kìa con hề
23:38 - 28/05/2022

Câu 11 tại sao ở trên ghi không nhìn rõ ở gần nhưng nhìn rõ ở xa nhưng bên dưới giải thích lại là cả hai đều không nhìn rõ vậy ạ?