Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 33 (có đáp án) : Kính hiển vi

  • 1831 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi nói về cấu tạo của kính hiển vi, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Cấu tạo của kính hiển vi:

+ Vật kính là một thấu kính hội tụ (hoặc hệ thấu kính có tác dụng như thấu kính hội tụ) có tiêu cự rất nhỏ (cỡ vài mm).

+ Thị kính là kính lúp dùng để quan sát ảnh của vật tạo bởi vật kính.

Vật kính và thị kính gắn đồng trục ở hai đầu một ống hình trụ

=> A, C, D - sai

B - đúng


Câu 2:

Khi nói về cách ngắm chừng qua kính hiển vi, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có: Ngắm chừng qua kính hiển vi:

+ Vật (tiêu bản) đặt cố định trên giá.

+ Mắt đặt sau thị kính để quan sát ảnh.

+ Nâng dần ống kính xa dần vật sao cho ảnh ảo cuối cùng của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

Þ A, B, D - sai

C - đúng


Câu 3:

Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có: Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực: G=k1G2=δĐf1f2

Þ số bội giác tỉ lệ nghịch với (tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính)


Câu 4:

Khi sử dụng kính hiển vi để quan sát các vật nhỏ, người ta điều chỉnh theo cách nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Khi sử dụng kính hiển vi để quan sát các vật nhỏ, người ta điều chỉnh theo cách thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận