Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 5 (có đáp án): Điện thế. Hiệu điện thế

  • 3157 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điện thế là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Điện thế là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q


Câu 5:

Hiệu điện thế giữa hai điểm:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Hiệu điện thế giữa hai điểm đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q từ điểm nọ đến điểm kia


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận