Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 7 (có đáp án): Dòng điện không đổi. Nguồn điện

  • 4638 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dòng điện là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) dịch chuyển có hướng


Câu 2:

Dòng điện là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) dịch chuyển có hướng


Câu 3:

Quy ước chiều dòng điện là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Chiều qui ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương (ngược chiều dịch chuyển của electron)


Câu 4:

Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là tác dụng từ


Câu 5:

Dấu hiệu tổng quát nhất để nhận biết dòng điện là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có, tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là tác dụng từ


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận