Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 7 (có đáp án): Dòng điện không đổi. Nguồn điện

  • 4168 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dòng điện là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) dịch chuyển có hướng


Câu 2:

Dòng điện là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) dịch chuyển có hướng


Câu 3:

Quy ước chiều dòng điện là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Chiều qui ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương (ngược chiều dịch chuyển của electron)


Câu 4:

Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là tác dụng từ


Câu 5:

Dấu hiệu tổng quát nhất để nhận biết dòng điện là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có, tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là tác dụng từ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận