Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 8 (có đáp án): Điện năng và công suất điện – Định luật Jun-Lenxơ

  • 3732 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu R1<R2 và R12 là điện trở tương đương của hệ mắc song song thì:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu R1<R2 và R12 là điện trở tương đương của hệ mắc song song.

Phương án nào sau đây sai.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Hai bóng đèn có công suất định mức là P1=25W, P2=100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận