Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 9 (có đáp án): Định luật Ôm đối với toàn mạch

  • 3964 lượt thi

  • 63 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện và một điện trở ngoài:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho mạch điện như hình vẽ. Biểu thức nào sau đây đúng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Suất điện động bộ nguồn khi ghép nối tiếp: Eb = E1 + E2 + E3 +. + En

Þ Việc ghép nối tiếp các nguồn sẽ có được bộ nguồn có suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận