Trắc nghiệm Vật Lí 11 (có đáp án) Chuyển động của hạt mang điện trong từ trường đều

  • 1656 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hỏi một hạt mang điện có thể chuyển động thẳng với vận tốc không đổi trong từ trường đều được không?

Xem đáp án

Lời giải:

+ Nếu vB

fmax=qvB                          fv                                        f=FhtqvB=mv2R


Câu 2:

Một electron bay vào trong từ trường đều với vận tốc 2.106m/s vuông góc với từ trường có độ lớn 0,2T. Độ lớn của lực lorenxơ có giá trị là bao nhiêu? Biết e=1,6.1019C

Xem đáp án

Lời giải:

Ta có: f=evBsin900=1,6.1019.2.106.0,2=6,4.1014N

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Một hạt có điện tích q=3,2.1019C bay vuông góc vào vùng từ trường đếu với tốc độ v=2.106m/s. Biết cảm ứng từ  của từ trường B=0,2T. Xác định lực lorenxo tác dụng lên điện tích?

Xem đáp án

Lời giải:

Ta có, độ lớn của lực lorenxo tác dụng lên hạt: f=qvB.sin900=3,2.1019.2.106.0,2=1,28.1013N

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Electron khối lượng 9,1.1031kg, chuyển động với vận tốc 107m/s vuông góc trong từ trường đều. Quỹ đạo của electron là đường tròn bán kính 20mm. Độ lớn cảm ứng từ có giá trị là:

Xem đáp án

Lời giải:

Ta có: vB , lực lorenxơ đóng vai trò là lực hướng tâm f=FhtqvB=mv2RB=mvRe=9,1.103110720.1031,6.1019=2,84.103(T)

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận