Trắc nghiệm Vật Lí 11 (có đáp án): Dòng điện Fucô

  • 5396 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi cho tấm kim loại bằng đồng hay nhôm dao động trong từ trường của nam châm, ta thấy

Xem đáp án

Đáp án C

Cho tấm kim loại (đồng hay nhôm) dao động trong từ trường của nam châm.

Ta thấy tấm kim loại chỉ dao động trong khoảng thời gian ngắn rồi dừng lại.

 


Câu 2:

Dòng điện Fu-cô là

Xem đáp án

Đáp án C

Dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian là dòng điện Fu-cô


Câu 3:

Đặc tính chung của dòng điện Fu-cô là

Xem đáp án

Đáp án A

Đặc tính chung của dòng điện Fu-cô là tính chất xoáy


Câu 4:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D - đúng

C - sai vì: Dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian là dòng điện Fu-cô


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là không đúng

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C - đúng

D- sai vì: Dòng điện cảm ứng được sinh ra ở trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian là dòng điện Fu-cô


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận