Tổng hợp lý thuyết

  • 3275 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Theo định luật khúc xạ thì

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Trong hiện tượng khúc xạ, góc khúc xạ

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận