Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính hiển vi (có đáp án) (Phần 1)

  • 2497 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vật kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Kính hiển vi gồm vật kính và thị kính là các thấu kính hội tụ như thế nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh tạo bởi kính hiển vi có các tính chất nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Chọn D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận