Trắc nghiệm Vật Lí 11 Mắt (có đáp án) (Phần 1)

  • 4421 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trường hợp nào dưới đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Mắt lão nhìn thấy vật ở xa vô cùng khi

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Về phương diện quang hình học, có thể coi

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn A


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận