Trắc nghiệm Vật Lí 11 Ôn tập chương 2 (có đáp án): Dòng điện không đổi

  • 1950 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

A, B, C – đúng

D – sai vì: Chiều qui ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương (ngược chiều dịch chuyển của electron)


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

A, B, D – đúng

C – sai vì : Dòng điện có tác dụng hóa học là đúng nhưng ví dụ về tác dụng hóa học là acquy nóng lên khi nạp điện là sai

Ví dụ về tác dụng hóa học của dòng điện : mạ đồng, mạ vàng,  …


Câu 4:

Đồ thị mô tả định luật Ôm là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận