Trắc nghiệm Vật Lí 11 Ôn tập chương 7 (có đáp án) : Mắt – Các dụng cụ quang

  • 1609 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật là đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

A, B, D – sai

C- đúng vì qua thấu kính phân kì: vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

A- đúng vì vật thật qua thấu kính phân kì: vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.


Câu 5:

Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Lê Ngọc Lan

Bình luận


Bình luận