Lý thuyết phản xạ toàn phần

  • 2922 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các câu sau đây, câu nào sai? Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất m, tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2< n1 thì

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Lúc trưa nắng, mặt đường nhựa khô ráo, nhưng nhìn từ xa có vẻ như ướt nước. Nhưng nhìn từ xa có vẻ như ướt nước. Đó là vì các tia sáng phản xạ

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất n1 tới mặt phẳng phân cách với môi trường (2) chiết suất n2. Cho biết n1n2 và i có giá trị thay đổi. Trường hợp nào sau đây có hiện tượng phản xạ toàn phần

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Bài thi liên quan:

Một số dạng toán

15 câu hỏi 20 phút

Bài tập tự luyện

10 câu hỏi 10 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận