Trắc nghiệm Vật Lí 11: Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động

  • 2761 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nguyên nhân gây ra suất điện động cảm ứng trong thanh dây dẫn chuyển động trong từ trường là

Xem đáp án

Đáp án B

Nguyên nhân gây ra suất điện động cảm ứng trong thanh dây dẫn chuyển động trong từ trường là do lực Lorenxơ tác dụng lên các electron làm các electron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Quy tắc xác định chiều dòng điện của đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường

Xem đáp án


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng

Xem đáp án

Đáp án C

Vận dụng lí thuyết về hiện tượng cảm ứng điện từ ta suy ra:

Một thanh dây dẫn chuyển động cắt các  đường sức từ của  một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với đường sức điện thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng


Câu 4:

Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên

Xem đáp án

Đáp án B

Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chọn phương án đúng về chiều dòng điện cảm ứng trong thanh MN

Xem đáp án

Đáp án C

Quy tắc bàn tay phải:

Đặt bàn tay phải hứng các đường sức từ, ngón cái choãi ra 900 hướng theo chiều chuyển động của đoạn dây, khi đó đoạn dây dẫn đóng vai trò như một nguồn điện, chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn điện đó

Ta suy ra:

- Hình a: cực âm là M, cực dương là N. Trong thanh MN, dòng điện cảm ứng có chiều từ M đến N

- Hình b: cực âm là N, cực dương là M. Trong thanh MN, dòng điện cảm ứng có chiều từ N đến M


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận