Trắc nghiệm Vật lí 11 Suất điện động cảm ứng

  • 2592 lượt thi

  • 56 câu hỏi

  • 70 phút

Câu 1:

Muốn cho trong một khung dây kin xuất hiện một suất điện động cảm ứng thì một trong các cách đó là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa vào hiện tượng

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Cách làm nào dưới dây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận