Trắc nghiệm Vật Lí 11 Tự cảm

  • 2426 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong hệ SI đơn vị của hệ số tự cảm là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Hiện tượng tự cảm thực chất là hiện tượng

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn nhất khi

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Suất điện động tự cảm có độ lớn lớn khi

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận