Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ thông - cảm ứng điện từ

  • 2789 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Chọn câu sai. Từ thông qua mặt S đặt trong từ trường phụ thuộc vào độ

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Câu nào dưới đây nói về từ thông là không đúng

Xem đáp án

 Chọn B


Câu 5:

Chọn câu sai. Dòng điện cảm ứng là dòng điện

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bảo Dương
09:57 - 19/03/2021

Câu 4: Đáp án là C