Trắc nghiệm Vật Lí 12 Năng lượng trong dao động điều hòa có lời giải chi tiết

  • 1247 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ bằng 50 g dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt. Lần đầu tiên động năng của vật bằng 3 lần thế năng ở thời điểm t=130s. Lấy π2 = 10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng: 

Xem đáp án

Đáp án A

Tại thời điểm t = 0, vật ở vị trí biên dương. Vị trí động năng bằng 3 lần thế năng ứng với x = ±0,5A

→ Biểu diễn dao động của vật tương ứng trên đường tròn

+ Từ hình vẽ, ta có T6=130→ T = 0,2 s

→ Độ cứng của lò xo T=2πmk →0,2=2π50.103k → k = 50 N/m 


Câu 4:

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng một phần ba lần thế năng là 

Xem đáp án

Đáp án D

Các vị trí động  năng bằng 3 lần thế năng và bằng một phần ba lần thế năng tương ứng x1=±A2x2=±32A

 

→ Biễu diễn dao động của vật tương ứng trên đường tròn 

+ Tốc độ trung bình của vật vtb=St=32AA2T6T12=21,96cm/s 


Câu 5:

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến s, động năng của con lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm t2, thế năng của con lắc bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là 

Xem đáp án

Đáp án C

Cơ năng của con lắc E = Ed2 + Et2 = 0,128J

→ Biểu diễ dao động của vật tương ứng trên đường tròn.

+ Từ hình vẽ ta có Δt=T360arsin0,5AA+arsin2A2A=π48

→ T = 0,1π → ω = 20 rad/s

Vậy biên độ dao động của con lắc là A=2Emω2=2.0,1280,1.202=8cm 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận