Trắc nghiệm Vật Lí Từ trường của các dòng điện có hình dạng đặc biệt (đề số 1)

  • 4902 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường

Xem đáp án

Lời giải

+ Đáp án B là sai vì các đường cảm ứng từ là các đường cong khép kín.


Câu 2:

Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I:

Xem đáp án

Lời giải

+ Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn: B=2π.107.IR

Chọn B


Câu 3:

Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức

Xem đáp án

Lời giải

+ Cảm ứng từ trong lòng 1 ống dây hình trụ: B=4π.107NlI

Chọn B


Câu 4:

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ

Xem đáp án

Lời giải

+ Hình A là biểu diễn đúng nhất bởi vì dòng điện ở đây là dòng điện đi từ trong ra ngoài nên cảm từ sẽ có hướng như hình vẽ.

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận