Trắc nghiệm Vật lý 11: Điện thế - hiệu điện thế có đáp án

  • 2223 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Điện thế tại một điểm không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử đặt tại điểm đó.


Câu 3:

Trong các nhận định dưới đây về hiệu điện thế, nhận định nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Đơn vị của hiệu điện thế là V


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận