Trắc nghiệm Vật lý 11: Định luật Coulomb có đáp án

  • 2761 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Dấu của các điện tích q1, q2 trên hình 1.1 là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Lực tương tác giữa hai điện tích ngược chiều nhau ð hai điện tích đẩy nhau hay chúng cùng dấu với nhau.

ð Chọn C.


Câu 3:

Biết rằng bán kính trung bình của nguyên tử của nguyên tố bằng 5.10-9 cm. Lực tĩnh điện giữa hạt nhân và điện tử trong nguyên tử đó

Xem đáp án


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận