Dòng điện trong kim loại có đáp án

  • 2431 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Pin nhiệt điện gồm

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Suất nhiệt điện động phụ thuộc vào

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Hiện tượng siêu dẫn là:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ có biểu thức:

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận