Trắc nghiệm Vật lý 11: Kiểm tra chương 1 Điện tích - Điện trường có đáp án

  • 2450 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các đại lượng vật lí sau đây, đại lượng nào là véctơ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Cường độ điện trường là đại lượng véc tơ


Câu 3:

Hai quả cầu nhẹ cùng khối lượng được treo gần nhau bằng hai dây cách điện có cùng chiều dài và hai quả cầu không chạm vào nhau. Tích cho hai quả cầu điện tích cùng dấu nhưng có độ lớn khác nhau thì góc lệch so với phương thẳng đứng của hai quả cầu có đặc điểm gì?

Xem đáp án


Câu 4:

Một vật mang điện âm là do

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Một vật mang điện âm là do nó có dư electron


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận