Trắc nghiệm Vật lý 11: Thuyết Electron có đáp án

  • 2555 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu sai

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Một vật nhiễm điện do tiếp xúc thì đã có sự di chuyển điện tích giữa các vật.

ð xét về toàn bộ một vật nhiễm điện do tiếp xúc vật sẽ không trung hòa về điện.

Vật nhiễm điện do hưởng ứng thì chỉ có sự sắp xếp lại vị trí các điện tích trong vật mà không có sự di chuyển điện tích ra ngoài vật nên về tổng thể thì vật vẫn là một vật trung hòa điện


Câu 2:

Trong trường hợp nào dưới đây sẽ không xảy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? Đặt một quả cầu mang điện ở gần một

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Nhiễm điện do hưởng ứng xảy ra với một vật tich điện đặt gần một vật dẫn điện.

® nhựa không phải vật dẫn điện nên trường hợp đặt quả cầu mang điện gần thanh nhựa sẽ không xảy ra hiện tượng hưởng ứng.


Câu 3:

Vào mùa hanh khô, nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ lốp đốp nhỏ. Đó là do

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Khi kéo áo len qua đầu có tiếng nổ lốp đốp là do hiện tượng nhiễm điện do cọ xát giữa len và tóc


Câu 4:

Khi nói về electron phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Theo thuyết electron thì electron có thể di chuyển từ vật này sang vật khác


Câu 5:

Theo thuyết êlectron phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo thuyết electron thì một vật nhiễm điện là do nó nhận thêm hay bị mất đi electron.

ð Một vật nhiễm điện dương là do vật bị mất electron


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận