Trắc nghiệm Vật lý 11: Tụ điện có đáp án

  • 3268 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tụ điện là

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất là một ví dụ về tụ điện.


Câu 3:

Để tích điện cho tụ điện, ta phải

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Để tích điện cho tụ điện, ta phải mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.


Câu 4:

Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhận xét nào không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

Điện dung của một tụ điện phụ thuộc vào hình dạng, kích thước của hai bản, vào khoảng cách giữa hai bản và vào chất điện môi ở giữa hai bản. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai bản.


Câu 5:

Fara là điện dung của một tụ điện mà

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Fara là điện dung của một tụ điện mà giữa hai bản tụ có hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1 C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận