10 Bài trắc nghiệm - Tổng hợp lực Coulomb tác dụng lên một điện tích điểm - Có lời giải chi tiết

  • 1811 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 5:

Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều cạnh a = 0,15m có ba điện tích qA = 2 µC ; qB = 8 µC ; qC = - 8 µC . Véc tơ lực tác dụng lên điện tích qA có độ lớn

Xem đáp án


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận