10 câu trắc nghiệm Dòng điện trong chất điện phân cực hay có đáp án

  • 4374 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tìm phát biểu sai:

Xem đáp án

Đáp án: C

Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dượng theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường. Khi nhiệt độ tăng, số lượng phân tử phân li tăng dẫn đến số lượng các cặp ion được tạo thành tăng. Chính điều này làm tăng khả năng dẫn điện của dung dịch điện phân, do vậy mà điện trở của dung dịch điện phân giảm khi nhiệt độ tăng.


Câu 2:

Tìm phát biểu sai

Xem đáp án

Đáp án: A

Các dung dịch muối, các muối nóng chảy, axit, bazo được gọi là các chất điện phân Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.


Câu 3:

Chọn phương án đúng:

Xem đáp án

Đáp án: A

Hiện dương cực tan xảy ra khi điện phân một dung dịch muối kim loại mà anot làm bằng chính kim loại ấy. Mạ điện dựa trên nguyên lí của hiện tượng dương cực tan trong quá trình điện phân.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hao Nguyen Thi

S

1 năm trước

Sophia

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Tien Do
20:37 - 04/12/2020

1C

Tien Do
20:37 - 04/12/2020

2A

Tien Do
20:37 - 04/12/2020

3A
4B
5B

34 . Trần Đức Trung
22:24 - 28/11/2021

9 sai òi đúngko