1000 câu hỏi lý thuyết trọng tâm môn Vật Lý lớp 11 có đáp án (Đề 1)

  • 42 lượt thi

  • 96 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dùng vải cọ xát một đầu thanh nhựa rồi đưa lại gần hai vật nhẹ thì thấy thanh nhựa hút cả hai vật này. Hai vật này không thể là

Xem đáp án

Thanh nhựa hút được cả 2 vật chứng tỏ cả 2 vật không thể nhiểm điện khác loại

→ Chọn C.

Câu 2:

Ba điện tích điểm chỉ có thể nằm cân bẳng dưới tác dụng của các lực điện khi

Xem đáp án
Ba điện tích chỉ có thể nằm cân bằng dưới tác dụng của lực điện khi ba điện tích không cùng loại nẳm trên cùng một đường thẳng → Chọn C.

Câu 3:

Tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng

Xem đáp án

Tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng (ảnh 1)


Câu 5:

Hai quả cầu A và B có khối lượng m1 và m2 được treo vào điểm O bằng hai đoạn dây cách điện OA và AB (Hình 16.1). Khi tích điện cho hai quả cầu thì lực căng T của đoạn dây OA so với trước khi tích điện sē (ảnh 1)

Xem đáp án

Khi quả điện tích nằm cân bằng thì” Hai quả cầu A và B có khối lượng m1 và m2 được treo vào điểm O bằng hai đoạn dây cách điện OA và AB (Hình 16.1). Khi tích điện cho hai quả cầu thì lực căng T của đoạn dây OA so với trước khi tích điện sē (ảnh 2) không phụ thuộc vào điện tích 

 Chọn C.

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận