13 Bài trắc nghiệm - Công của lực điện và Thế năng điện trường - Có lời giải chi tiết

  • 1752 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường


Câu 5:

Tìm phát biểu đúng về mối quan hệ giữa công của lực điện và thế năng tĩnh điện

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận