13 câu trắc nghiệm Chương 3 cực hay có đáp án

  • 2640 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 4:

Dây tóc của bóng đèn khi sáng bình thường ở 24850Ccó điện trở gấp 12 lần so với điện trở của nó ở 200C. Hệ số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn là

Xem đáp án

Đáp án: B

Theo công thức:

Hệ số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn là:


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận