14 câu trắc nghiệm Vật Lí 11 về Công suất và Hiệu suất của nguồn điện

  • 1755 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

TRẦN
19:51 - 24/11/2021

muốn tính j thì phải đổi 1p ra 60s chứ