Từ trường

  • 1702 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn câu sai ? Từ trường tồn tại ở gần

Xem đáp án

Đáp án B

Từ trường tồn tại ở quanh nam châm và quanh dòng điện


Câu 2:

Chọn câu sai ?

Xem đáp án

Đáp án D

Các hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn thì đường sức từ trường là các đường tròn đồng tâm với tâm nằm tại vị trí nơi dòng điện chạy qua.

=> Quỹ đạo của nó không phải là một đường sức của từ trường.


Câu 3:

Có hai thanh kim loại bằng sắt, bề ngoài giống nhau. Khi đặt chúng gần nhau thì chúng hút nhau. Có kết luận gì về hai thanh đó ?

Xem đáp án

Đáp án D

Đặt hai thanh gần nhau thì hút nhau nên có thể hai thanh là nam châm hoặc một thanh nam châm một thanh sắt.(nam châm có thể hút nam châm và nam châm có thể hút sắt).


Câu 4:

Trong bức tranh các đường sức từ, từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi

Xem đáp án

Đáp án A

Chỗ nào có từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ dày hơn.


Câu 5:

Chọn câu sai ? Đường sức của từ trường

Xem đáp án

Đáp án B

Đường sức của từ trường là những đường cong kín hoặc vô hạn ở hai đầu.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận