16 câu trắc nghiệm Dòng điện trong chất bán dẫn cực hay có đáp án

  • 2957 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Những chất nào dưới đây không phải là chất bán dẫn?

Xem đáp án

Đáp án: C

Các vật liệu như gemani, silic, các hợp chất GaAs, CdTe, ZnS.., nhiều ôxit, sunfua, sêlennua, telururua.. và một số chất pôlime được gọi là chất bán dẫn (bán dẫn).


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án

Đáp án: B

Ở nhiệt độ thấp, điện trở suất của bán dẫn siêu tinh khiết rất lớn. Khi nhiệt độ tăng, điện trở suất giảm nhanh, hệ số nhiệt điện trở có giá trị âm. Đây là sự dẫn điện riêng của bán dẫn.

Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc rất mạnh vào các tạp chất có mặt trong tinh thể. (độ tinh khiết của chất bán dẫn).

Chất bán dẫn có hai loại hạt tải điện là electron và lỗ trống mang điện tích dương.


Câu 3:

Điều kiện tác động làm xuất hiện cặp electron-lỗ trống trong chất bán dẫn là

Xem đáp án

Đáp án: C

Điều kiện tác động làm xuất hiện cặp electron-lỗ trống trong chất bán dẫn là ánh sáng thích hợp.


Câu 4:

Để tạo ra chất bán dẫn loại n, người ta pha thêm tạp chất, cách pha tạp chất đúng là

Xem đáp án

Đáp án: A

Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện âm gọi là bán dẫn loại n .

Hợp chất GaAs là chất bán dẫn loại n.


Câu 5:

Để tạo ra chất bán dẫn loại p, người ta pha thêm tạp chất, cách pha tạp chất đúng là

Xem đáp án

Đáp án: B

Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện dương gọi là bán dẫn loại p.

Ví dụ: Silic pha tạp bo (B), nhôm (Al) hoặc gali (Ga)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận