18 câu trắc nghiệm Suất điện động cảm ứng cực hay có đáp án

  • 3745 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng? Suất điện động cảm ứng trong một mạch

Xem đáp án

Đáp án: B

+ Khi từ thông qua một mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch kín đó xuất hiện suất điện động cảm ứng và do đó tạo ra dòng điện cảm ứng.

+ Suất điện động cảm ứng có giá trị cho bởi: ec=-ϕt

Dấu (-) trong công thức là để phù hợp với định luật Len-xơ.

∆Φ là độ biến thiên từ thông qua mạch (C) trong thời gian ∆t.

Nếu mạch có N vòng dây giống nhau thì: ec=-N.ϕt

+ Suất điện động cảm ứng trong một mạch có thể tồn tại mà không sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó trong trường hợp mạch hở.


Câu 2:

Suất điện động cảm ứng trong mạch tỉ lệ với

Xem đáp án

Suất điện động cảm ứng trong mạch tỉ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch:

ec=ΔΦΔt

ĐÁP ÁN B


Câu 3:

Đại lượng ΔΦΔt được gọi là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hoá từ

Xem đáp án

Đáp án: C

Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Cơ năng chuyển hoá thành điện năng của dòng điện.


Câu 5:

Một nam châm thẳng có từ trường hướng vào lòng ống dây. Trong trường hợp nào dưới đây suất điện động trong ống dây lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án: D

Nam châm và ống dây tiến lại gần nhau với tốc độ v, nghĩa là chúng chuyển động ngược chiều nhau, do đó vận tốc tương đối của chúng là 2v làm từ thông biến thiên nhanh nhất, suất điện động trong ống dây lớn nhất.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Phùng Lai Như Phương

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

nam do
10:45 - 12/05/2022

câu 14 có thấy đồ thị hình vẽ đâu ad :))