20 câu trắc nghiệm Định luật khúc xạ ánh sáng cực hay có đáp án

  • 7169 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khi nói về chiết suất của môi trường. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Chiết suất tỉ đối (n21) của môi trường 2 so với môi trường 1 bằng tỉ số chiết suất tuyệt đối n2 của môi trường 2 với chiết suất tuyệt đối n1 của môi trường 1.


Câu 2:

Nước và thuỷ tinh có chiết suất lần lượt là n1 và n2. Chiết suất tỉ đối giữa thuỷ tinh và nước là

Xem đáp án

Đáp án: B

Chiết suất tỉ đối giữa thuỷ tinh và nước là: n21=n2n1


Câu 3:

Khi chiếu ánh sáng từ không khí vào nước thì

Xem đáp án

Đáp án: A

Khi chiếu ánh sáng từ không khí vào nước thì n1=1n2>n1 nên n21>1.

Nên sini > sinr ↔ i > r. Vậy tia khúc xạ bị lệch gần pháp tuyến hơn tia tới


Câu 4:

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n với góc tới i. Tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Ta có: sini = n.sinr, mà sinr = cosi (do tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ nên i + r =900)


Câu 5:

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n với góc tới i có tani = n. Mối quan hệ giữa tia phản xạ và tia khúc xạ nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Ta có: sini = n.sinr mà

Suy ra sinr = cosi ↔ i + r =900, do vậy tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

buôn kau

V

2 năm trước

Vừ Tủa

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận