20 câu trắc nghiệm Định luật ôm đối với toàn mạch cực hay có đáp án

  • 5514 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Định luật ôm đối với toàn mạch: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó:

Với R là điện trở mạch ngoài; r là điện trở trong của nguồn điện.


Câu 2:

Tìm phát biểu sai

Xem đáp án

Đáp án: B

- Độ giảm thế trên đoạn mạch:

- Suất điện động của nguồn điện:


Câu 3:

Đối với mạch điện kín, thì hiệu suất của nguồn điện không được tính bằng công thức:

Xem đáp án

Đáp án: D

Hiệu suất của nguồn điện:

Nếu mạch ngoài chỉ có điện trở thuần thì:

Hiệu suất của nguồn điện khi này là:


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Phạm Thảo Vy

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Diễm Quỳnh Thị Hoàng
12:13 - 22/11/2020

Tại sao UN=U123=E vậy ạ