200 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều nâng cao (P1)

  • 8768 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = 30cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30 Ω, mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là 7,5 W. Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là:

Xem đáp án

Chọn C

I = PR=0,5A

=> Z= R2+ZL2=UI=302

=>ZL=R,

tanφ=ZLR=1φ=π4φi=-π4 

=> i = 0,52cos(100πt - π4) A


Câu 2:

Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100Ω và tụ điện C mắc nối tiếp. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch u = 100cos100πt (V) và cường độ hiệu dụng trong mạch I = 0,5A. Tính tổng trở của mạch và điện dung tụ điện:

Xem đáp án

Chọn A

Định luật Ohm

Z= UI=1002Ω;

 Z= R2+ZC2=1002+ZC2 

 

=>ZC = Z2-R2

         = 2.1002-1002

         = 100Ω

C=1ZCω=10-4πF


Câu 3:

Một đèn ống làm việc với điện áp xoay chiều u = 2202cos100πt (V). Tuy nhiên đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào đèn có |u| = 155V. Hỏi trung bình trong 1 giây có bao nhiêu lần đèn sáng:

Xem đáp án

Chọn B.

Đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào đèn có |u| = 155V, do đó trong một chu kì sẽ có 2 lần đèn sáng. Trong 1 giấy có 12πω=50 chu kì nên sẽ có 100 lần đèn sáng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thanh Pham

Rất hay

Bình luận


Bình luận